Πολιτική Διακήρυξη

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ: Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Σε μία δημοκρατία, όλες οι σημαντικές αποφάσεις οφείλουν να λαμβάνονται άμεσα από τους πολίτες, μέσω δημοψηφισμάτων, που καλούν μόνο οι ίδιοι, οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε θέμα επιθυμούν.

Γι’ αυτό, πρέπει να υπάρχουν, συνταγματικά κατοχυρωμένοι, οι παρακάτω θεσμοί:

  • Ακυρωτικό δημοψήφισμα με το οποίο μπορούμε να ακυρώσουμε οποιονδήποτε νόμο δεν επιθυμούμε.
  • Δημοψήφισμα πρωτοβουλίας πολιτών, μέσω του οποίου οι πολίτες προτείνουν νόμους αλλά και αλλαγές στο Σύνταγμα.
  • Υποχρεωτικό δημοψήφισμα για κάθε, αλλαγή στο Σύνταγμα, συμμετοχή της χώρας σε υπερεθνικούς οργανισμούς και δέσμευσή της από διακρατικές συμφωνίες.
  • Δημοψήφισμα ανάκλησης για τους εκλεγμένους αντιπροσώπους μας οι οποίοι δεν τιμούν τις δεσμεύσεις τους απέναντι στους πολίτες.

Τα παραπάνω δημοψηφίσματα διεξάγονται, σε εθνικό επίπεδο, ύστερα από σχετικό αίτημα το οποίο υπογράφουν τουλάχιστον 50.000 ή 100.000 πολίτες (για ακυρωτικά και δημοψηφίσματα πρωτοβουλίας πολιτών αντίστοιχα), οφείλουν να έχουν δεσμευτική ισχύ και να θεωρούνται έγκυρα, ανεξάρτητα από το ποσοστό συμμετοχής των πολιτών σ’ αυτά.

Επιθυμούμε τη μετάβαση σε ένα μικτό πολιτικό σύστημα ασθενούς αντιπρο­σώπευσης και ισχυρής δημοκρατίας. Την τελική απόφαση, για οποιοδήποτε θέμα επιθυμούν, δικαιούνται να την λαμβάνουν μόνο οι πολίτες.

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΣ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ;

Θα συμμετέχουμε στις εκλογές για τους εξής λόγους:

α. Επειδή, κανένα κόμμα δεν προτάσσει ως στόχο του την άμεση, συνεχή και αδιαμεσο­λάβητη συμμετοχή όλων των πολιτών στην πολιτική ζωή.

β. Η πολιτική στην Ελλάδα ασκείται θεσμικά αποκλειστικά από τα κόμματα.

γ. Ο μοναδικός θεσμικός ρόλος του Έλληνα πολίτη είναι, προς  το παρόν, μόνο αυτός του ψη­φοφόρου. Μέχρι να καταφέρουμε ν’ αλλάξουμε αυτή την κατάσταση θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τους υπάρχοντες θεσμούς.

δ. Η διαδικασία των εκλογών είναι εύληπτη, ως η μόνη βιωματικά γνωστή, στον Έλληνα πολίτη. Έτσι, αυτό το οποίο θα ζητήσουμε, αρχικά, απ’ όλους τους συμπολίτες μας, θα είναι να συμμετέχουν στην κατάρτιση των ψηφοδελτίων μας και να ψηφίσουν τον συνδυασμό μας.

ε. Η ελληνική πολιτική ελίτ έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει ένα κλειστό και πλήρως ελεγχόμενο πολιτικό σύστημα, το οποίο δεν επιτρέπει στους πολίτες να εκφράσουν τις αγωνίες και τις επιθυμίες τους.

ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ;

α. Δεν έχουμε επιλέξει πριν από εσάς για εσάς. Μοναδική μας θέση είναι η συνταγ­ματική θεσμοθέτηση των δημοψηφισμάτων πρωτοβουλίας πολιτών. Έτσι, δεν είμα­στε υπέρ ή κατά των μνημονίων, υπέρ ή κατά του ευρώ κτλ. Θέσεις μας είναι μόνο ό,τι αποφασίζεται από τους Έλληνες πολίτες.

β. Προτρέπουμε τον κάθε Έλληνα πολίτη ν’ απαιτήσει να έχει λόγο για ό,τι συμ­βαίνει στη χώρα μας.

Δηλώστε την συμμετοχή σας και την υποστήριξη σας στο mail: dimoppol@gmail.com

Χρειαζόμαστε το ονοματεπώνυμο σας, το δήμο ή τον νομό κατοικίας σας, τηλέφωνο και mail  επικοινωνίας.

Δηλώστε επίσης αν επιθυμείτε ή όχι να εμφανίζεται το ονοματεπώνυμο σας στην σελίδα ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ του site.

Τα στοιχεία σας θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για την ενημέρωση σας όσον αφορά σε ενέργειες υπέρ του εκλογικού αγώνα με αποκλειστικό στόχο τη θεσμοθέτηση δημοψηφισμάτων με πρωτοβουλία πολιτών.

Στο mail dimoppol@gmail.com μπορείτε επίσης να μας στείλετε αίτημα διαγραφής των στοιχείων σας από την βάση δεδομένων μας.