ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΣΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ Ή ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ;

map-voria

Συνδυασμός ανεξάρτητων υποψήφιων υπέρ των Δημοψηφισμάτων Πρωτοβουλίας Πολιτών

(Εκλογική Περιφέρεια Βόρειου Τομέα Αθηνών1)

_____________________________________________
ΦΙΛΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ

Τελικά δεν τα καταφέραμε…… Η απειρία μας και τα περιορισμένα χρονικά όρια είχαν ως αποτέλεσμα να μην καταφέρουμε να καταθέσουμε τα δικαιολογητικά εγκαίρως….

Σκεπτόμενοι θετικά, πρέπει να δούμε από τώρα την επόμενη ημέρα, δηλαδή τις επόμενες εκλογές! Πριν προχωρήσουμε σε κάτι τέτοιο είναι σημαντικό να δούμε τι αποκομίσαμε τις τελευταίες ημέρες.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Στα «χαρτιά» δεν είναι δύσκολη, ο κρατικός μηχανισμός δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε και έτσι κάποιος πρέπει να κινηθεί γρήγορα. Ουσιαστικά απαιτείται μόνο μια επίσκεψη στον Δήμο που ανήκει ο υποψήφιος και άλλη μία σε ένα ΚΕΠ για το γνήσιο της υπογραφής (το οποίο ίσως δεν είναι απαραίτητο).

ΧΡΗΜΑΤΑ
150€ παράβολο ανά υποψήφιο, 40€ για κάθε επίδοση του δικαστικού επιμελητή στις αντίστοιχες υπηρεσίες, 1.000€ ανά 200.000 ψηφοδέλτια. Με συνδιασμούς σε 20+ εκλογικές περιφέρειες το χαρτί προσφέρεται από το κράτος και το κόστος των ψηφοδελτίων μειώνεται (θα δούμε το ποσοστό μείωσης).

Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους συναγωνιστές που έκαναν το καλύτερο δυνατό (18 συνεισφορές, συνολικό ποσό 2.550€! Στόχος ήταν τα 3.000€ – για τα 600.000 ψηφοδέλτια – τον οποίο είμαι σίγουρος ότι θα ξεπερνούσαμε).

ΚΟΜΜΑ
Η ύπαρξη κόμματος φαίνεται να απλοποιεί τις διαδικασίες (θα είχαμε προλάβει αν κατεβαίναμε ως κόμμα).

__________________________________________

Δημοκρατία δεν σημαίνει απλά να εκλέγουμε αντιπροσώπους

Πρέπει όλες οι σημαντικές πολιτικές αποφάσεις να λαμβάνονται μόνο από τους πολί­τες. Μέχρι να συμβεί αυτό, οι πολιτικοί δεν μπορούν να καλύψουν το κενό της εκπροσ­ώπησής μας.

Είναι το πολιτικό σύστημα και όχι τα πρόσωπα

Έχουμε όλοι ακούσει ή διαβάσει την πρόταση: «…αν επιλέγαμε προσεκτικότερα τους πολιτικούς μας, όλα θα ήταν καλύτερα». Το πραγματικό πρόβλημα, όμως, είναι το ίδιο το πολιτικό σύστημα και όχι τα εκάστοτε πολιτικά πρόσωπα. Είναι το πολιτικό σύ­στημα που αναπαράγει τους ίδιους αναξιόπιστους πολιτικούς και τις καταστροφικές πολιτικές τους επιλογές. Καλύτεροι πολιτικοί θα υπάρξουν μόνο μέσα από ένα πραγμα­τικά δημοκρατικό πολιτικό σύστημα, στο οποίο οι πολίτες θα είναι σε θέση να ορίζουν το πολιτικό πλαίσιο.

Σε τι συμφωνούν όλοι οι πολιτικοί

Από την άκρα δεξιά ως και την άκρα αριστερά, όλοι οι πολιτικοί συμφωνούν σε μία μόνο θέση: τις πολιτικές αποφάσεις θα λαμβάνουν αυτοί και όχι οι πολίτες. Αυτό είναι το σημείο κλειδί στο οποίο οφείλουμε να εστιάσουμε: όλες οι σημαντικές αποφάσεις σε μία δημοκρατία οφείλουν να λαμβάνονται από τους πολίτες και μόνον από αυτούς.

Το σημαντικό δεν είναι τι αποφασίσθηκε αλλά το ποιος αποφασίζει. Όταν το κατα­λάβουμε και ενωθούμε (με σεβασμό στις προσωπικές απόψεις του καθενός από εμάς) υπέρ του στόχου να αποφασίζουμε για όλα τα σημαντικά θέματα εμείς, μόνο οι πολί­τες, τότε και μόνο τότε κάτι σημαντικό θα αλλάξει πραγματικά στον πολιτικό μας πολι­τισμό. Χρειαζόμαστε ένα μικτό πολιτικό σύστημα ισχυρής δημοκρατίας και ασθενούς αντιπροσώπευσης.

Δημοψηφίσματα Πρωτοβουλίας Πολιτών (Δ.Π.Π.)

Απαραίτητο βήμα στον ριζικό εκδημοκρατισμό της χώρας είναι η Συνταγματική Θε­σμοθέτηση των Δημοψηφισμάτων Πρωτοβουλίας Πολιτών (Δ.Π.Π.). Δηλαδή των δη­μοψηφισμάτων που καλούν μόνο οι πολίτες – και ποτέ οι πολιτικοί – και μέσω των οποίων θα είμαστε σε θέση να:

  • ακυρώνουμε νόμους με τους οποίους δεν συμφωνεί η πλειοψηφία του ελληνικού λαού (ακυρωτικά δημοψηφίσματα)

  • προτείνουμε νόμους (δημοψήφισμα νομοθετικής πρωτοβουλίας πολιτών) ή νέα άρθρα στο Σύνταγμα (δημοψήφισμα συνταγματικής πρωτοβουλίας πολιτών)

  • επικυρώνουμε τη συμμετοχή της χώρας σε υπερεθνικούς οργανισμούς καθώς και τις διεθνείς συμφωνίες που δεσμεύουν την χώρα για μη ορισμένο χρονικό διάστημα (υποχρεωτικό δημοψήφισμα)

  • ανακαλούμε οποιονδήποτε πολιτικό αποδεικνύεται ανεπαρκής ή δόλιος (δημοψή­φισμα ανάκλησης) και

  • επικυρώνουμε τον δανεισμό της χώρας και τις οικονομικές συμφωνίες με διεθνείς οργανισμούς και κράτη (οικονομικά δημοψηφίσματα)

Με μοναδικό στόχο την Συνταγματική θεσμοθέτηση των παραπάνω Δ.Π.Π. συμμε­τέχουμε στις βουλευτικές εκλογές του Ιουλίου του 2019 ως ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡ­ΤΗΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥ­ΛΙΑΣ ΠΟ­ΛΙΤΩΝ.

Είμαστε οι μόνοι υποψήφιοι που δεν σας ζητάμε να μας δώσετε το δικαίωμα να απο­φασίζουμε ερήμην σας. Αγωνιζόμαστε για το δικαίωμα όλων μας να αποφασίζουμε εμείς, ως Έλληνες πολίτες, και όχι οι αντιπρόσωποι μας, για όλα τα σημαντικά πολιτι­κά θέματα.

Είμαστε οι πρώτοι που έχουμε μια και μόνο θέση. Όχι γιατί δεν έχουμε άποψη για τα σημαντικά θέματα που ταλαιπωρούν την χώρα μας, αλλά γιατί, πρώτα από όλα, εκτι­μούμε και εμπιστευόμαστε τους συμπολίτες μας και την κρίση τους περισσότερο από τους εαυτούς μας και σίγουρα πολύ περισσότερο από τον οποιονδήποτε πολιτικό.

Είμαστε οι πρώτοι που δεν θέλουμε να κυβερνήσουμε ή να συγκυβερνήσουμε. Θέλουμε να κυβερνούν οι Έλληνες πολίτες και αυτό επιθυμούμε να μοιραστούμε μαζί σας, για αυτό και είμαστε υποψήφιοι. Για να πούμε σε όλους, είμαστε εδώ και θέλουμε πραγματική δημοκρατία. Δεν έχει σημασία αν ακόμα είμαστε λίγοι.

Χρόνο με τον χρόνο θα είμαστε όλο και περισσότεροι. Μέχρι να αναγκασθεί η πολι­τική ελίτ να μας δώσει πραγματική φωνή. Σε όλους μας.

Αν θέλετε να ενημερωθείτε περισσότερο για το ποιοι είμαστε και, κυρίως, το τι ακρι­βώς λέμε, μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο μας https://dimoppol.com ή να στείλετε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση dimoppol@gmail.com

Ανεξάρτητοι υποψήφιοι υπέρ των Δημοψηφισμάτων Πρωτοβουλίας Πολιτών

Αλεξίου Αγγελική

Αλεξόπουλος Διονύσης

Βουρλής Πέτρος

 

Δηλώστε μας την υποστήριξή σας αποστέλλοντάς τα στοιχεία επικοινωνίας σας:

Μια σκέψη σχετικά μέ το “ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΣΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ Ή ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ;

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.